برگزاری کارگاه آموزشی کنوانسیون‏ های ‏عبور و مرور بین ‏المللی سازمان ملل و سازمان جهانی‏ گمرک به زودی به میزبانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران

1401/3/21 - 12:09

‏کارگاه ‏‏آموزشی کنوانسیون‏ های ‏عبور و مرور بین‏ المللی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی‏ گمرک با همکاری فیا برای مدیران وزارتخانه ها و  سازمان های ذیربط در ایران و همچنین نمایندگانی از کلوپ های جهانگردی و اتومبیلرانی کشورهای همسایه ایران به میزبانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو، برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در نشست پیشرفته آموزشی کنوانسیون ‏های ‏عبور و مرور بین ‏المللی سازمان ملل و سازمان جهانی‏ گمرک که از ۱۸ تا ۲۰ خرداد در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در کشور سوئیس برگزار شد، دکتر محمد حسین صوفی رئیس هییت مدیره و مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به صورت بر خط شرکت کرد. 

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، به دعوت رسمی فدراسیون بین‏المللی اتومبیلرانی (فیا) به عنوان یکی از ۱۲ عضو جهانی شورای گمرکی فیا، در این کارگاه سطح پیشرفته که ابتکار مشترک ‏کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا به‌ عنوان متولی‏ کنوانسیون‌های ورود‏ موقت وسایل‏ نقلیه شخصی‏ و تجاری و فیا به ‌عنوان مجری سیستم جهانی کارنه دو پاساژ است به صورت بر خط شرکت کرده است.

در این نشست مقرر شد تا کارگاه ‏‏آموزشی کنوانسیون‏ های ‏عبور و مرور بین ‏المللی سازمان ملل و سازمان جهانی‏ گمرک با همکاری فیا برای مدیران وزارتخانه ها و  سازمان های ذیربط در ایران و همچنین نمایندگانی از کلوپ های جهانگردی و اتومبیلرانی کشورهای همسایه ایران به زودی به میزبانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو برگزار شود.

کنوانسیون‌های ورود موقت وسایل نقلیه شخصی (۱۹۵۴ نیویورک) و وسایل نقلیه تجاری (۱۹۵۶ ژنو)، دو ابزار قانونی و راهبردی سازمان ملل متحد در حوزه تسهیل تردد بین ‏المللی وسایل نقلیه شخصی مسافران (گردشگران و تجار) هستند‌. همچنین کارنه دوپاساژ به منزله گذرنامه تردد وسایل نقلیه مذکور، بدون پرداخت حقوق و مالیات گمرکی، ضمیمه هر سه کنوانسیون مذکور می‏ باشد. اوراق ورود موقت «کارنه دوپاساژ» نیز یک سند‏ گمرکی بين ‏المللی و تضمین معتبر بين‏ المللی برای پوشش حقوق و عوارض ورودی گمرکی است.