رئیس فیوا از روند اعطای پلاک تاریخی به وسیله های نقلیه تاریخی دیدن کرد

1401/2/23 - 17:47

رئیس فدراسیون بین المللی وسیله های نقلیه تاریخی (FIV) با شرکت در جلسه کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی درجریان عملکرد کارشناسان و روند اعطای پلاک تاریخی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، تیدو برسترس که به دعوت انجمن وسیله های نقلیه تاریخی وکانون جهانگردی و اتومبیلرانی و به منظور رونمایی از شناسنامه بین المللی خودروی تاریخی به ایران سفر کرده است، در این جلسه گفت: عملکردانجمن وسیله های نقلیه تاریخی در شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی و روند اعطای پلاک و شناسنامه تاریخی در ایران، قابل توجه و ارزنده است، به طوری که می توان فعالیت آنرا به عنوان الگو به کشورهای دیگر نیز معرفی کرد.

او با بیان اینکه بررسی دقیق خودروها توسط کارشناسان و عضویت پلیس، سازمان محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی و ... برایم جالب بود، افزود: شناسنامه‌ بین المللی که انجمن وسایل نقلیه تاریخی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان تنها نماینده فدراسیون بین المللی در ایران برای خودروهای تاریخی صادر می‌کند، تأیید بین‌المللی دارد و امکان حضور در مسابقات و رالی‌های بین‌المللی را برای صاحبان این شناسنامه‌هافراهم می‌کند.

همچنین بررسی خودروها به صورت سیستماتیک، جلوگیری از بروز خطا و تخلفات در این زمینه و در کنار آن پیگیری قوانین و سیاست گذاری های مربوطه برای تسهیل در تردد وسیله های نقلیه تاریخی از دیگر نکاتی بود که برسترس از آن به عنوان اقدامات جالب و خلاقانه کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی یاد کرد.