ابلاغ مراتب ثبت ملی ۴ سرستون، ۲ قرآن‌ تاریخی و ۲ اثر منقول دیگر به استاندار کرمانشاه

1399/10/17 - 17:00


در 2 نامه‌ از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد

ابلاغ مراتب ثبت ملی ۴ سرستون، ۲ قرآن‌ تاریخی و ۲ اثر منقول دیگر به استاندار کرمانشاه

مراتب ثبت هشت اثر منقول فرهنگی‌تاریخی در دو نامه جداگانه‌ از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار کرمانشاه ابلاغ شد.

به‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به هوشنگ بازوند آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند "ج" از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت دو اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

۱. قرآن تاریخی مسجد دخان، شماره ثبت ۱۳۲۳، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶،

۲. قرآن بائن مسجد روستای زردولی، شماره ثبت ۱۳۲۴، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 

محل نگهداری: استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، دهستان ماکوان، روستای زردولی، مسجد روستای زردولی.

همچنین در نامه مشابه دیگر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار کرمانشاه مراتب ثبت شش اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران ابلاغ شد.

  1. سرستون شماره ۶ کرمانشاه (شماره اموالی: ۳۹۹۶)، شماره ثبت: ۱۳۲۵، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 
  2. سرستون شماره ۷ کرمانشاه (شماره اموالی: ۳۹۹۴)، شماره ثبت: ۱۳۲۶، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 
  3. سرستون شماره ۸ کرمانشاه (شماره اموالی: ۳۹۹۵)، شماره ثبت: ۱۳۲۷، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 
  4. سرستون شماره ۹ کرمانشاه (شماره اموالی: ۴۰۰۲)، شماره ثبت: ۱۳۲۸، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 
  5. تابوت مفرغی، محوطه خاک‌کن قره‌دانه (شماره اموالی: ۷۰۹۵)، شماره ثبت: ۱۳۲۹، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶، 
  6. مهرتپه خیبر (شماره اموالی: ۷۴۰۷)، شماره ثبت: ۱۳۳۰، مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶.

محل نگهداری: استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، خیابان میراث‌فرهنگی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی