ابلاغ مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار خوزستان

1399/10/15 - 16:57

در نامه‌ای از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد

ابلاغ مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار خوزستان

مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی در نامه‌‌ای از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار خوزستان ابلاغ شد.

به‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان به غلامرضا شریعتی آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند "ج" از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.»

۱. سردیس گلی مرد، هفت‌تپه (شماره اموالی: ۷۰۰)، شماره ثبت:‌ ۱۵۴۶،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۲. سردیس گلی زن، هفت‌تپه (شماره اموالی: ۷۰۱)، شماره ثبت:‌ ۱۵۴۷،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۳. ماسک گلی، هفت‌تپه (شماره اموالی: ۷۰۲)، شماره ثبت:‌ ۱۵۴۸،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۴. پایه ستون سه‌زبانه، شوش (شماره اموالی: ۵۸۷۱)، شماره ثبت:‌ ۱۵۴۹،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۵. پایه ستون هخامنشی با کتیبه یونانی (شماره اموالی: ۹۸-۱۵۵)، شماره ثبت:‌ ۱۵۵۰،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۶. مجسمه بانوی اشکانی با کتیبه پهلوی (شماره اموالی: ۵۸۴۸)، شماره ثبت:‌ ۱۵۵۱،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۷. مجسمه سنگی هرکول (شماره اموالی: ۵۸۶۹)، شماره ثبت:‌ ۱۵۵۲،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

محل نگهداری: استان خوزستان، شهرستان شوش، شهر شوش، خیابان امام خمینی (ره)، موزه شوش.

۸. مجسمه شیرعقاب، چغازنبیل (شماره اموالی: ۵۰۰۹۸)، شماره ثبت:‌ ۱۵۵۳،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۹. سلوح گلی، هفت‌تپه (شماره اموالی: ۵۰۹۹۸)، شماره ثبت:‌ ۱۵۵۴،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

۱۰. ظرف سفالی با چهره انسان، هفت‌تپه (شماره اموالی: ۵۰۸۹۸)، شماره ثبت:‌ ۱۵۵۵،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

محل نگهداری: استان خوزستان، شهرستان شوش، هفت‌تپه، پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه، موزه هفت‌تپه.

۱۱. نقش‌برجسته صحنه خانوادگی عیلامی (شماره اموالی: ۳۷۱)، شماره ثبت:‌ ۱۵۵۶،  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

محل نگهداری:‌ استان خوزستان، شهرستان آبادان، احمدآباد، خیابان ۱۵، موزه باستان‌شناسی آبادان

 


1399/10/15