سبط حسینی مدیر شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه بین المللی فیتور اسپانیا

امید روشن به آینده توریسم کشور

1400/11/2 - 09:06

 آرین سبط حسینی مدیر شرکت ایران سبط تور که بعنوان یکی از ۱۴ نماینده ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری ( فیتور ) اسپانیا حاضر است ، آینده توریسم کشور را روشن و امیدوار کننده دانست .

حسینی در خصوص حضور مراجعین حاضر در نمایشگاه مادرید به خبرنگار کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران گفت: تعطیلی های کرونا و تعلیق در تمام دنیا انگیزه فعالان حوزه گردشگری را نسبت به سالهای گذشته تقلیل داده و درخواست ها برای سفرهای گروهی بیشتر به سفرهای انفرادی تبدیل شده است .

این فعال حوزه گردشگری حضور فعال ایران در بازارهای بین المللی را نشان از اهمیت حوزه گردشگری و توریسم در ایران خواند و حضور در چنین نمایشگاه هایی را برای نمایندگان ایران بسیار تاثیر گذار دانست .

وی‌ حضور با تجربه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نمایشگاه فیتور اسپانیا ، با وجود تمام تحریم ها و کمبود ها حضوری موفق عنوان و اظهار امیدواری کرد تا با حضور فعال تر فعالان گردشگری در نمایشگاه های آتی ، گردشگری ایران در جایگاه واقعی خود قرار گیرد .