برگزاری رالی تور گردشگری خودروهای دودیفرانسیل

1400/9/29 - 14:40

رالی تور گردشگری خودروهای دودیفرانسیل به مقصد دریاچه حوض سلطان در استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این رالی تور روز جمعه 26 آذر ماه 1400 با همکاری کلوپ ملی سافاری حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان تهران و گروه امداد و نجات حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.

در برگزاری این رالی که به مقصد طبیعت گردی دریاچه حوض سلطان و بازدید از کاروانسرای حوض سلطان برگزار شد، تمامی شیوه نامه های بهداشتی رعایت شد.

توسعه فعالیت های اتومبیلرانی در کشور، ایجاد شور و نشاط اجتماعی ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی، ترویج سفرهای مسئولانه، توسعه طبیعت گردی و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست از جمله اهداف برگزاری این رالی بود.