لیست تعرفه های صدور اسناد

لیست تعرفه های صدور اسناد

لیست قیمت خدمات صدور اسناد و مدارک بین المللی رانندگی و خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی :

قیمت های جدید خدمات از تاریخ 1400/09/13 درتمامی نمایندگی های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در سراسر کشور، اجرایی شده است.

به اطلاع می‌رساند که به منظور تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی و ارائه تسهیلات گردشگری به متقاضیان اسناد ترانزیت بین‌المللی، هزینه‌های مربوط به عضویت در نهادهای بین‌المللی گردشگری و اتومبیلرانی راساً توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران تقبل شده و وجه آن به همراه اسناد ترانزیت از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

  

ردیف

نوع خدمات

قیمت به ریال

1

ترجمه گواهی نامه موتور یا خودرو

2,400,000

2

ترجمه گواهی نامه خودرو + موتور 

2,630,000

3

 ترجمه گواهی نامه سه ساله خودرو یا موتور 

6,750,000

4

ترجمه گواهی نامه سه ساله خودرو و موتور

7,420,000

5

دفترچه مالکیت

2,250,000

6

پلاک ترانزیت (خودرو)

7,260,000

7

پلاک ترانزیت (موتور)

3,152,000

8

کارنه دو پاساژ 5 برگی

5,994,000

9

کارنه دو پاساژ 10 برگی

6,420,000

10

کارنه دو پاساژ 15 برگی

6,887,000

11

کارنه دو پاساژ 25 برگی

7,482,000

12

کارت عضویت *

1,050,000

13

مخدوشی غیر چاپگر

240,000

14

علامت CD و IR

90,000

15

تغییر نام کارنه دو پاساژ

634,000

16

تمدید کارنه دو پاساژ

1,440,000

17

گواهی حضور

305,000

18

صدور قبض المثنی

305,000

19

تغییر تریلر (انتقال پلاک )

1,440,000

20

ودیعه کارنه خودروهای شخصی

7,130,000

21

ودیعه کارنه خودروهای حمل و نقل جاده ای

4,750,000

22

ودیعه شرکت های حمل و نقل بدون کارنه

7,130,000

23

ودیعه شرکت های حمل و نقل با کارنه

18,220,000

24

ودیعه شرکت های مسافری با کارنه

18,220,000

25

ودیعه شرکت های خصوصی

15,840,000

26

تمدید کارنه های صادر شده توسط کلوپ ها

770,000

27

تأئید سوابق مدارک بین الملل (اعم از گواهینامه، دفترچه مالکیت، مدارک ترانزیت و ...)

300,000

28

پیگیری مشکلات موردی اعضاء در پهنه جغرافیایی

300,000

29

پیگیری و هماهنگی جهت بازگشت اعضاء کلوپ به کشور مبداء​​

300,000