لیست تعرفه های صدور اسناد

لیست تعرفه های صدور اسناد

لیست قیمت خدمات صدور اسناد و مدارک بین المللی رانندگی و خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی :

قیمت های جدید خدمات از تاریخ 1402/12/28 درتمامی نمایندگی های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در سراسر کشور، اجرایی شده است.

به اطلاع می‌رساند که به منظور تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی و ارائه تسهیلات گردشگری به متقاضیان اسناد ترانزیت بین‌المللی، هزینه‌های مربوط به عضویت در نهادهای بین‌المللی گردشگری و اتومبیلرانی راساً توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران تقبل شده و وجه آن به همراه اسناد ترانزیت از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

  

ردیف

نوع خدمات

قیمت به ریال

1

ترجمه گواهی نامه موتور یا خودرو

5,200,000

2

ترجمه گواهی نامه خودرو و موتور 

5,600,000

3

 ترجمه گواهی نامه سه ساله خودرو یا موتور 

14,700,000

4

ترجمه گواهی نامه سه ساله خودرو و موتور

16,000,000

5

دفترچه مالکیت

4,850,000

6

پلاک ترانزیت (خودرو)

15,800,000

7

پلاک ترانزیت (موتور)

6,800,000

8

کارنه دو پاساژ 5 برگی

13,000,000

9

کارنه دو پاساژ 10 برگی

14,000,000

10

کارنه دو پاساژ 15 برگی

15,000,000

11

کارنه دو پاساژ 25 برگی

16,400,000

12

کارت عضویت *

2,300,000

13

مخدوشی غیر چاپگر

600,000

14

علامت CD و IR

200,000

15

تغییر نام کارنه دو پاساژ

1,400,000

16

تمدید کارنه دو پاساژ

3,000,000

17

گواهی حضور

700,000

18

صدور قبض المثنی

700,000

19

تغییر تریلر (انتقال پلاک)

3,200,000

20

برچسب رهگیری

2,200,000

21

ضرب مجدد پلاک ترانزیت

7,600,000

22

ودیعه شرکت های حمل و نقل بدون کارنه

20,000,000

23

ودیعه شرکت های حمل و نقل با کارنه

30,000,000

24

ودیعه شرکت های مسافری با کارنه

30,000,000

25

ودیعه شرکت های خصوصی

30,000,000

26

تمدید کارنه های صادر شده توسط کلوپ ها

1,600,000

27

تأئید سوابق مدارک بین الملل (اعم از گواهینامه، دفترچه مالکیت، مدارک ترانزیت و ...)

500,000

28

پیگیری مشکلات موردی اعضاء در پهنه جغرافیایی

500,000

29

پیگیری و هماهنگی جهت بازگشت اعضاء کلوپ به کشور مبداء​​

500,000

30

اینترنتی طرح VIP برنزی

2,500,000

31

اینترنتی طرح VIP نقره ای

5,500,000

32

اینترنتی طرح VIP طلایی

7,300,000