راهنمای آموزش

عنوان آموزش ها:


ردیف
عنوان دوره
ظرفیت حضوری و عملی
نحوره برگزاری
طول دوره
۱
*رانندگی ایمن
۲۰ نفر
حضوری/مجازی
8 ساعت
۲
بدو و ضمن خدمت رانندگان خودروهای سنگین
۲۰ نفر
حضوری/مجازی
۱۸ ساعت
۳
رانندگی خودروی حمل پول
۲۵ نفر
حضوری/مجازی
8 ساعت
۴
 دوچرخه سواری ایمن به کودکان
​۵۰ نفر
حضوری/مجازی
۱ ساعت
۵
رانندگی حرفه ای
۲۰ نفر
حضوری/مجازی
​8 ساعتثبت نام آنلاین:


ثبت نام


تماس با بخش آموزش:


تلفن:  66900771 الی ۴
تلفن: 61934226
ایمیل: edu@taci.ir
واتساپ: 09375404645


درباره آموزش کانون:

بخش آموزش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف ملی و بین المللی و با عنایت به اهمیت آموزش در دو حوزه ی تخصصی گردشگری و اتومبیلرانی که از وظایف اصلی این مجموعه به شمار می آیند، فعالیت خود را از تابستان سال 1393 آغاز کرده است. این بخش در راستای فرهنگ سازی در حوزه ایمنی، حمل و نقل، ترافیک و گردشگری همواره برنامه های خود را در جهت طراحی و تدوین دوره های آموزشی ای قرار داده است که بتواند در راستای ارتقا کیفی کارکرد مخاطبان در دو حوزه ی گردشگری و اتومبیلرانی گام بردارد. این امر بدان معناست که تأکید اصلی دوره های آموزشی کانون بر دوره های مهارتی و فنی در راستای اهداف و رسالت های کانون بوده و اهمیت دوره های حوزه های مختلف بیش از سیستم ارائه مدارک دانشگاهی می باشد .با در نظر داشتن این مهم ،بخش آموزش کانون اقدام به عقد تفاهم نامه هایی با ارگان ها و سازمان های اجرایی کشور کرده است. همچنین از آنجا که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی یکی از کلوپ های زیرمجموعه ی فدراسیون اتومبیلرانی جهانی( FIA) است بخش گسترده ای از فعالیت های آن با هماهنگی های بین المللی و در راستای اجرایی کردن استانداردهای جهانی بوده است. یکی از این اهداف مهم، کاهش مرگ و میرهای ناشی از تلفات جاده ای و ایمن سازی اقشار مختلف جامعه علی الخصوص کودکان و سالمندان به عنوان اقشار کم توان جامعه با توجه به آمار قابل توجه تصادف جاده ای و مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی می باشد. همچنین از آنجا که سازمان ملل متحد دهه 2020 تا 2030 را دهه ایمنی راهها نامگذاری نمود، متعاقب این اعلام و درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد از کلیه کشورها و سازمان های بین اللمللی، فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی نیز برنامه ایمنی راه ها را یکی از موضوع های اصلی دارای اولویت خود تعریف نموده و در همین راستا کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان یکی از اعضای فعال فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی و به منظور انجام وظایف بین المللی خود طرح ها و دوره های آموزشی ای را در موضوع ایمنی تردد به منظور توسعه فرهنگ صحیح رانندگی تهیه نموده است.